KOMPLETTERA DIN RULLMAST MED EN ELMOTOR

KOMPLETTERA DIN RULLMAST MED EN ELMOTOR

Att sätta segel har fått en ny innebörd. Som ett led i vår strävan att göra seglingen enklare för en liten besättning har vi synkroniserat en elmotor i masten med en nyutvecklad elvinsch, E40i, för uthalet. Tryck på en knapp och seglet rullas ut på ett kontrollerat sätt när vinschen sträcker upp uthalet i takt med mastmotorn. Det är detta vi kallar Synchronized Main Furling.

MONTAGE AV MOTORN

MONTAGE AV MOTORN

Att eftermontera en elmotor i en manuell rullmast kräver inga större ingrepp i masten. Motorn monteras med tre bultar och axeln i den befintliga växeln byts ut till en längre modell som kopplas till elmotorn. Motorn kan frikopplas i händelse av att man vill hantera ut- och inrullningen manuellt. Motorn är helt integrerad i masten och ansluts till Seldéns spänningsomvandlare och CAN system. Motorn kan eftermonteras i Seldéns rullmaster av modellen RB och RC som används på båtar i storleksordningen 36-50’.

Se video:

Så här monterar du en motor i masten.

 


GÖR SÅ HÄR

GÖR SÅ HÄR

Tryck ”OUT” och mastmotorn börjar rulla ut seglet. Uthalsvinschen, E40i, sträcker upp uthalet successivt och synkroniserat med mastmotorn. Det innebär att den känner av med vilken kraft och hastighet den ska arbeta. Allt du gör är att hålla inne knappen och om du vill öka hastigheten trycker du in ”IN” knappen samtidigt. När seglet ska rullas in släpper man uthalet från vinschen och trycker på ”IN” knappen.


E40i ELECTRIC WINCH

E40i ELECTRIC WINCH

E40i är en elvinsch med motorn helt integrerad i trumman och endast tre tunna kablar som kommer ner i ruffen. Därför finns det ingenting som begränsar ståhöjden inne i båten. Inga stora ursågningar behövs så monteringen är enkel och odramatisk. Vinschen är av Self-tailing modell och kan köras med tre olika hastigheter. Idealiskt för funktioner som kräver både snabb hantering och precision.


SPÄNNINGSOMVANDLARE OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM

SPÄNNINGSOMVANDLARE OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM