BOMMAR

BOMMAR MED STARK PROFIL

BOMMAR MED STARK PROFIL

Seldéns bomserie innehåller en mängd finesser och kan förses med flera typer av revsystem, allt för att kunna anpassas till olika båtar och uppfylla seglares varierande behov. Bommarna kan utrustas med traditionellt bindrev, med Single Line Reef eller anpassas för rullsegel. Bomprofilerna är relativt höga i förhållande till bredden.

Detta ger en bom med låg vikt och högt böjmotstånd i höjdled. Perfekt anpassat till dagens styva segeldukar och effektiva kickstänger.


NÅGRA SKÄL TILL ATT BYTA BOM

NÅGRA SKÄL TILL ATT BYTA BOM

Den vanligaste anledningen till att byta bom är att man vill kunna reva enkelt och utan äventyrliga promenader upp till masten. Då uppgraderar man till en s k Single-Line bom och leder storfallet och revlinorna för första och andra revet till sittbrunnen. När man ska reva släpper man fallet till en markering och tar hem i en av revlinorna. Klart.

En Seldénbom har potential. Den kan utrustas för Rodkicker, Lazy-Jack beslag eller varför inte belysning som lyser upp din sittbrunn en ljum sommarnatt.

DET ÄR ENKELT…

För att bestämma vilken bomprofil du behöver – gör så här:

 

  • Se om din båttyp är listad här. Om den är det är saken löst. Be en av våra återförsäljare om leveranstid.
  • Om inte, tag reda på din båts rätande moment, dvs hur styv din båt är. Använd vår kalkylator.

Klicka på TEKNISK INFORMATION nedan och använd dimensioneringstabellen för mastheadrigg eller partialrigg.

Jämför de mått på Seldénbommen du hittar här med ditt befintliga bomfäste på masten.

Eller vänd dig till en av våra återförsäljare.


LÄTTA BOMMAR I KOLFIBER

LÄTTA BOMMAR I KOLFIBER

För att harmoniera med kolfibermasterna erbjuder Seldén även bommar i kolfiber. En kolfiberbom innebär upp till 35% viktbesparing jämfört med motsvarande aluminiumbom. För en normal 35’ båt innebär detta att bommens vikt reduceras från 30 kg till endast 20 kg. Reducerad vikt innebär att en gipp blir mindre dramatisk, eftersom bommens levande kraft är betydligt mindre. Detta har i sin tur en positiv påverkan på hela båten och i synnerhet storskotsarrangemangets livslängd .

En lätt bom minskar även båtens tendens att pendla vid undanvindsegling och gör Rodkickens gasfjäder mer effektiv. Jämfört med en aluminiumbom med samma vikt per meter har kolfiberbommen dubbelt så högt böjmotstånd, både vertikalt och horisontellt.

En styv bom innebär mer effektivt segeltrim och därigenom högre båtfart. För en båt som redan är utrustad med kolfibermast, och som seglar IRC eller SRS, innebär inte uppgradering från aluminium till kolfiberbom någon bestraffning.

Ändbeslag

För att hålla nere bommens vikt har vi gjort bomhalsen så kort som möjligt, men den är ändå utrustad med trissor för Single Line revning. Bomnocken är integrerad i kolfiberprofilen. Den har en ändplatta tillverkad i kolfiber.

Skotfäste

Storskotsblocket monteras med en Dyneema® lina genom ett Aramid rör. Bussningar i rostfritt stål i rörets ändar förhindrar slitage och lokala handupplagda kolfiberförstärkningar ger erforderlig styrka. Bommar med så kallad ”Tysk” skotning har infästningar för block i bomhalsen samt två webbingband som håller uppe skotet.

Kickbeslag

Kolfiberbommarna har en handupplagd förstärkning i området runt Rodkickens infästning.

Alternativ för revning

Kolfiberbommarna utrustas antingen för bindrev eller för Single line revning. Integrerade avlastare i bomhalsen kan monteras om man väljer att inte leda revlinorna till sittbrunnen.

UTHAL

Standardlösningen är en Dyneema® lina som leds till en vinsch i sittbrunnen. Ett alternativ är att ha ett kaskadsystem med en halända med ett block och linlås under bomhalsen. Kaskaden kan ha upp till 20 gångers utväxling och uthalet kan därmed hanteras för hand från sittbrunnen eller av någon i besättningen som sitter på railen.

 


JOLLEBOMMAR

JOLLEBOMMAR

Seldéns jollebommar är designade för att kombinera styvhet, låg vikt och hanterbarhet. Funktioner som Single-line revning eller uthalssystem med hög utväxling förenklar din segling så att du kan fokusera på fart.

Vi nagelfar klassregler för att verkligen optimera bommarna. Ett exempel är vår bomprofil Olympus som hamnar precis på minimivikt och maximal styvhet enlig 470 regeln.

Gemensamt för alla våra profiler är vertikal styvhet, en integrerad likränna samt ett spår i underkant för infästning av skot och kick.

Teknisk information