IN I MINSTA DETALJ

En rigg från Seldén är genomtänkt in i minsta detalj. Allt från material och funktion i riggens olika delar, till dimensionering av rätt rigg till den aktuella båten. Att det är seglare som ligger bakom både utveckling och produktion är lätt att se. Varje enskild del bidrar aktivt till riggens helhetsfunktion.

KONVENTIONELLA MASTER FÖR YACHTS

Reservdelar och eftermarknadsservice

När byggdes din Seldénmast och vilka delar användes?

1992 började vi gravera in ett mast ID-nummer längs ner på mastprofilen. Detta nummer förenklar för våra återförsäljare att hitta rätt reservdelar. Mast ID-numret innehåller mastprofilens benämning och med den kan du själv hitta delar i vår YACHT katalog som du hittar under Teknisk Support.

Motsvarande nummer för bommen hittas på den främre delen av bomrörets undersida.

De flesta detaljer är märkta med ett artikelnummer för att det ska vara lätt att hitta en ersättningsdel.

Kompletta riggar och reservdelar säljs av vårt världsomfattande återförsäljarnät.

KONVENTIONELLA MASTER FÖR YACHTS

KONVENTIONELLA MASTER FÖR YACHTS

Master för 26-80 fots båtar är indelade i två kategorier. Långskeppstyva profiler och profiler med mer tvärskeppstabilitet. Vilken kategori vi väljer beror främst på röstjärnsplacering och antal spridare.

LÅNGSKEPPSTYVA PROFILER

Dessa mastprofiler är avsedda för ingen eller begränsad spridarsvepning. Förhållandet längd/bredd är 1,9 vilket ger en accentuerad styvhet långskepps och hög förstagsspänning. Löpande backstag kan oftast undvikas och risken för mastpumpning reduceras. Dessa master har oftast flera spridarpar och de är anpassade för våra populära fullattetravare MDS (Multi Directional Support).

TVÄRSKEPPSTYVA MASTPROFILER

För master med stora spridarvinklar är maströrets tvärskeppstabilitet mer väsentlig än om spridarna har en mindre vinkel eller är tvärs. Stora spridarvinklar skapar däremot långskeppstabilitet så ett maströr för denna typ av mast har en rundare form än de långskeppstyva profilerna. Tvärskeppstyva profiler behöver oftast bara ett eller max två spridarpar och används därför ofta som ersättning för en mast från 70-90 talen. Riggen får då ett traditionellt utseende men har alla de fördelar en modern mast har. Profilerna är anpassade för hjultravararna IWS.

Broschyrer

VAD ÄR EN KÖLBÅT

Seldéns definition av en ”kölbåt” är en båt som storleksmässigt hamnar mellan en jolle och en deplacementbåt, det vill säga mellan ca 18-28 fot. Dessa båtar har ofta, men inte alltid, en kölvikt motsvarande 50% av deplacementet.

TRADITION, UTVECKLAD TILL FULLÄNDNING

TRADITION, UTVECKLAD TILL FULLÄNDNING

I Seldéns sju mastprofiler för kölbåtar förekommer många sofistikerade och funktionella lösningar från jolle- och yachtsortimentet. Profilerna är strängpressade och eloxerade och kan samtliga levereras med en koniskt formad överdel.

Låt oss designa din kölbåtsmast eller fråga efter våra klasspecifika entypsmaster.

Teknisk information

RULLMASTER

MED EN RULLMAST MANÖVRERAR MAN STORSEGLET PÅ ETT SMIDIGT SÄTT FRÅN SITTBRUNNEN. ENKELT OCH BEKVÄMT.

Seldéns unika konstruktionslösningar för minskad friktion och minskat startmotstånd gör att storseglet alltid är lätt att rulla in och reva. Det betyder säker och bekväm segling för dig och din besättning. Du kan få det ännu bekvämare med hjälp av motoriserad drivning av stor och försegel. Motoriserad rullmast och Furlex gör det möjligt för dig att manövrera seglen ensam, utan att lämna rodret. Seldéns motordrivna riggsystem är anpassade till båtar från 35 till 70 fot.

MER NÖJE

Tack vare den förenklade segelhanteringen kommer du att segla mer och gå mindre för motor.

BEKVÄMT

Med Seldén rullsystem sätter du segel snabbt och bekvämt och det går enkelt att rulla in. Seglet är beslaget i samma ögonblick som det är inrullat. Du får undan seglet och har fri sikt när du lägger till.

SÄKERT

Du anpassar lätt och säkert segelytans storlek efter rådande vindförhållanden. Du behöver inte ens lämna sittbrunnen.

EFFEKTIVT

Genom att seglet rullas vertikalt in i masten behöver man inte rulla speciellt mycket för att åstadkomma en verklig förändring av segelytan.

ENKELT

Seglet hissas bara en gång per säsong. Du klarar att segla en större båt med mindre besättning.

VÄLBALANSERAT

Rullsystemet har inga fasta revpunkter så antal kombinationsmöjligheter mellan en rullgenua och en rullstor är oändliga.


SÅ HÄR FUNGERAR EN RULLMAST FRÅN SELDÉN

Den breda segelöppningen tillåter vertikala lattor och en positiv akterrunda på storseglet. Likrännan i rullprofilen har en asymmetrisk utformning som gör att seglets första varv blir så lätt som möjligt att rulla in. Inrullningsvinschen har en utväxling och är kullagrad. Rullprofilen är uppspänd och kullagrad i topp och botten och fallsvirveln har en patenterad belastningsfördelare. Allt sammantaget innebär detta bekväm och pålitlig segelhanteringen. Seldéns rullmaster är utrustade med dubbla kabelrännor så att kablarna ligger väl skyddade från all löpande rigg. Med kabelrännor underlättas också utbyte och eftermontage av kablar.


LÄTTRULLAT

Du har en uthalslina för att rulla ut seglet och en rundgående lina för att rulla in det. Det är lika enkelt som det låter. Manövrering kan också ske med vinschhandtag vid masten. Genom att inrullningsvinschen har en utväxling och är kullagrad minskas kraftbehovet vid inrullning av seglet.

LÄTTÅTKOMLIGT

Seglet kopplas till rullprofilen inne i masten genom ovala hål i mastväggen. Hålen är täckta med skyddsluckor. Via det övre hålet kan du enkelt inspektera fallsvirveln och genomföra det årliga underhållet.

TAR UPP KRAFTER FRÅN SEGLET

Uthalstravarens hjul ligger placerade såväl vertikalt som horisontellt och kan därför ta upp krafter från alla aktuella riktningar.


LÅG FRIKTION

LÅG FRIKTION

De stora kantradierna i segelöppningen gör att det går åt mindre kraft att rulla in seglet. Rullprofilen har asymmetrisk form så att seglet böjs lätt runt rullprofilen, vilket ger ett lägre startmotstånd vid inrullning. Rullprofilen är uppspänd och kullagrad i över- och nederända. Även detta gör att seglet blir lättare att rulla in eftersom friktionen mellan seglet och ytterprofilens insida minskar.

 

 

KOMPLETTERA DIN RULLMAST MED EN ELMOTOR

KOMPLETTERA DIN RULLMAST MED EN ELMOTOR

Att sätta segel har fått en ny innebörd. Som ett led i vår strävan att göra seglingen enklare för en liten besättning har vi synkroniserat en elmotor i masten med en nyutvecklad elvinsch, E40i, för uthalet. Tryck på en knapp och seglet rullas ut på ett kontrollerat sätt när vinschen sträcker upp uthalet i takt med mastmotorn. Det är detta vi kallar Synchronized Main Furling.

MONTAGE AV MOTORN

MONTAGE AV MOTORN

Att eftermontera en elmotor i en manuell rullmast kräver inga större ingrepp i masten. Motorn monteras med tre bultar och axeln i den befintliga växeln byts ut till en längre modell som kopplas till elmotorn. Motorn kan frikopplas i händelse av att man vill hantera ut- och inrullningen manuellt. Motorn är helt integrerad i masten och ansluts till Seldéns spänningsomvandlare och SEL-Bus system. Motorn kan eftermonteras i Seldéns rullmaster av modellerna RB och RC som används på båtar i storleksordningen 36-50 fot.

Video – så här monterar du en motor i masten.

 

 


TRYCKKNAPPARNA

TRYCKKNAPPARNA

Tryck ”OUT” och mastmotorn börjar rulla ut seglet. Uthalsvinschen, E40i, sträcker upp uthalet successivt och synkroniserat med mastmotorn. Det innebär att den känner av med vilken kraft och hastighet den ska arbeta. Allt du gör är att hålla inne knappen och om du vill öka hastigheten trycker du in ”IN” knappen samtidigt. När seglet ska rullas in släpper man uthalet från vinschen och trycker på ”IN” knappen.


ELVINSCHEN E40i

ELVINSCHEN E40i

E40i är en elvinsch med motorn helt integrerad i trumman och endast tre tunna kablar som kommer ner i ruffen. Därför finns det ingenting som begränsar ståhöjden inne i båten. Inga stora ursågningar behövs så monteringen är enkel och odramatisk. Vinschen är av Self-tailing modell och kan köras med tre olika hastigheter. Idealiskt för funktioner som kräver både snabb hantering och precision.


SÅ HÄR FUNKAR DET…

SÅ HÄR FUNKAR DET…

Kolfibermast från Seldén – en skön blandning av hantverk och modern produktionsteknik

FÖR ALLA SOM INTE KAN MOTSTÅ FART

FÖR ALLA SOM INTE KAN MOTSTÅ FART

Kolfiberkomposit kombinerar styvhet med styrka och låg vikt. Seldéns lätta kolfibermaster har en accentuerad långskeppsstyvhet vilket innebär att förstagsspänningen kan ökas avsevärt. Varje erfaren kappseglare vet vad detta betyder för höjdtagning och båtfart. Kombinationen ökad långskeppsstyvhet och minskad vikt sätter en helt ny hastighetsgräns för din båt.

MFM (MANDREL FILAMENT MOULDING)

MFM (MANDREL FILAMENT MOULDING)

Våra kolfibermaster designas med hjälp av ”Finite Element Analysis” (FEM) och baseras på all den erfarenhet vi byggt upp sedan 2002 då vi började tillverka kolfiberprodukter i vår produktionsanläggning utanför Portsmouth, UK.

Vår unika produktionsmetod ger profilerna ett utseende som särskiljer Seldéns kolfibermaster med sitt särpräglade huggormsmönster. ”Mandrel Filament Mouldning” (MFM) är en automatiserad och CNC styrd lindning av förimpregnerad kolfibertråd. Detta ger den repeterbarhet som är viktig för i synnerhet entypsbåtar och den säkerställer att laminatet motsvarar vår design avseende styvhet och vikt.

Seldén producerar ungefär 400 kolfibermaster per år och därtill bommar, spinnakerbommar och bogspröt för jollar, kölbåtar, havskappseglare och cruisingbåtar.

JOLLEMASTER

SELDÉNS MASTPROFILER

SELDÉNS MASTPROFILER

Sedan vi 1997 tog över Proctors tillverkning av jollemaster har vi genom ett tätt samarbete med världens främsta jolleseglare vidareutvecklat profilsortimentet till fulländning. Visst, det är träning och talang som ger resultat men en rigg där alla detaljer är genomtänkta är något alla seriöst satsande seglare ska unna sig.

KOLFIBERMASTER FÖR JOLLAR

Mest påfallande för en mast i kolfiber är styvheten långskepps såväl som tvärskepps i förhållande till vikten. Besättningen kan med större precision bestämma mastens krumning och förstagsspänning och därigenom få bättre effekt av segeltrimmet. Resultatet är en snabbare båt.

Vikten är låg jämfört med aluminiummaster vilket gör att båtens kölvikt kan reduceras. Detta ger ett avsevärt lägre deplacement, men samma rätande moment som med en aluminiummast. Alternativt bibehålls normal kölvikt och båten får då ett högre rätande moment och seglar mer upprätt. En klar fördel för en liten besättning utan gastar i lovart.

Selden använder en CNC styrd applicering av enkelriktad kolfiber som är förimpregnerad i epoxi. Svart pigment i epoxin skyddar mot UV-strålning. Kolfiber lindas runt en aluminiumkärna vilket ger en mast helt fri från vertikala skarvar. Mängden epoxi kontrolleras exakt och genom laminatspecifikationen hamnar fibrerna där de bäst behövs. Detta ger en hög repeterbarhet vilket är viktigt för master som serieproduceras och används for entypsklasser. Produktionsmetoden är mindre arbetskrävande och därigenom mer kostnadseffektiv jämfört med mer traditionell tillverkning i en form.

Selden applicerar endast fibrer manuellt i områden som behöver förstärkas for håltagningar eller för att öka mastprofilens styvhet i ett visst område. Under härdningsprocessen komprimeras laminatet med hjälp av vakuum, tryck och värme i en autoklav. Överflödig epoxi pressas ut och laminatet blir kompakt, starkt och lätt.

Det härdade röret separeras från kärnan, bearbetas och utrustas efter kundens önskemål. Masten lackas med pigmenterad lack eller klarlack vilket ger ytterligare UV-skydd.

Masten är nu skräddarsydd for de krafter den kommer att utsättas för och dessutom mycket attraktiv till sitt utseende. Huggormsmönstret har blivit ett kännetecken för Seldens kolfibermaster. Fruktat av motståndare, uppskattat av vinnare.

FÖRIMPREGNERAD KOLFIBER – ”PRE-PREG”

Utmaningen för tillverkare av kolfiberprodukter är att optimera mängden kolfiber i förhållande till bindemedel, oftast epoxi. Vi utgår från en kolfibertråd av graden T700 eller TZ som är förimpregnerad för att ge mesta möjliga styvhet i förhållande till vikt.

Ett UV-skydd i bindemedlet ger laminatet fullgott skydd även i de allra soligaste klimat.

HÄRDNING I AUTOKLAV

Kombinationen värme, tryck och tid härdar det lindade materialet. Kärnan expanderar i värmen och 7 bars tryck pressar luft ut ur laminatet som blir homogent.