Stick ut! Förbättra din undanvindsegling med ett utskjutbart bogspröt.

UTSKJUTBART BOGSPRÖT

UTSKJUTBART BOGSPRÖT

Med ett utskjutbart bogspröt får din gennaker fri vind med tillräcklig separation från förstaget för att kunna gippa seglet i spalten mellan förstag och gennaker.

Koppla seglet eller rullsystemet i bogsprötet, skjut ut och fixera det i däcksöglan. Nu har du mer segelyta projicerad mot vinden och en snabbare båt.