STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SEL-BUS SYSTEM

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SEL-BUS SYSTEM

Seldéns strömförsörjningssystem omvandlar 12V eller 24V spänning till 42V vilket ger små kompakta elmotorer och tunnare kablar. Varje funktion har sin egen kontrollbox och de är kopplade till SEL-Bus, ett signalsystem för kontrollerad segelhantering utan överbelastningar. När systemet inte är i bruk går det ner i ”stand-by” läge för att mimimera strömförbrukningen.