SMF - SYNCHRONIZED MAIN FURLING

SMF – SYNCHRONIZED MAIN FURLING

En elmotor i masten som kan monteras i en befintlig rullmast är synkroniserad med E40i. Mastmotorn matar ut rullstorseglet ur masten och elvinschen tar hem slacket i uthalet. Allt sköts med en knapptryckning och motorerna anpassar hastighet efter belastning. När E40i används för SMF reducerar den automatiskt kraften om belastningen blir för stor så att inte seglet och rullsystemet riskerar att överbelastas. När man rullar in seglet släpper man på uthalet och trycker på knappen för inrullning.

PRESSRELEASE

LÄS MER