LASTDEFINITIONER

 

brottlast och max arbetslast

 

Brottlast
Vår definition av brottlast är: den kraft som orsakar att någon del av en produkt går sönder när den utsätts för ständigt ökad belastning under test i laboratorium. 

 

Max arbetslast
Vår definition av max arbetslast är: hälften av brottlasten. Vi garanterar att produkter som utsätts för laster upp till denna gräns fungerar tillfredsställande.

 

Laster angivna i specifikationstabellen
De värden för brottlast respektive max arbetslast som anges i produkttabellerna omfattar enbart produkten (inte linan). Den last produkten utsätts för beror på linans belastning samt den vinkel linan har runt trissan.