VANTSKRUVS-
SKYDD

 

Vantskruvsskyddet är rundat och vänligt mot segel, skot och kläder. Ingenting hakar fast i vantskruven eller slits mot vanten.

 

Vantskruven kan hållas välsmord utan att segel eller skot blir nedsmutsade.

 

 

Item NoDiamINNER (mm)DiamOUTER (mm)Length (mm)ScrewSize
319-580-0135386507/16"
319-581-0140436501/2"
319-582-0146507005/8"
319-583-0153578003/4"
319-584-01636711007/8"
319-585-0171751400M24
319-585-02798715501"