SELDÉN MAST
ASIA LTD

HONG KONG

 

 

 

 

 

Med introduktionen av Deck Hardware sortimentet 2007 startade vi upp Seldén Mast Asia Ltd för att kontrollera leveranser av komponenter och den slutgiltiga monteringen av produkter. Seldén Mast Asia Ltd är en produktionsanläggning, och vår framgång med Deck Hardware sortimentet de senaste åren är till stor del tack vare hängivenhet och hårt arbete från vårt unga kinesiska arbetslag.