Seldéns hållbarhetspolicy

 

Socialt ansvar och ett aktivt miljöarbete är prioriterade områden i vårt sätt att driva vårt företag. Detta genomsyrar både vårt dagliga arbete och mer långsiktiga strategiska beslut.

  • Seldén källsorterar allt som är återvinningsbart. Aluminium, rostfritt, plast, kartong, papper, glas, batterier, elektronik.
  • Vi återanvänder i möjligaste mån brukbara begagnade kartonger.
  • Vi ersätter i möjligaste mån trycksaker med pdf’er som är tillgängliga på vår hemsida.
  • Vi har ersatt postade affärsdokument med emailade pdf’er.
  • Vi väljer tåg istället för flyg när så är möjligt.
  • Vi försöker samordna och minimera våra transporter.
  • Vi strävar efter att minska vår användning av plastemballage.
  • Vi har bytt tätningsmedel till våra master till ett mer miljövänligt alternativ.
  • Vi har minimerat innehållet av skadliga ämnen vid lackering av produkter
  • Vi källsorterar och minimerar kemiskt avfall vid framställning av kolfiberprodukter

 

                                                     Peter Rönnbäck, CEO